Liên hệ

 

Câu hỏi thường gặp

Làm làm theo cách sau:

  1. Cho sản phẩm + số lượng cần mua vào giỏ hàng
  2. Bấm vào giỏ hàng, nhập thông tin của bạn thoe yêu cầu
  3. Hệ thông sẽ thông bao phí giao hàng cho bạn

Bạn có thển tìm thấy thông tin này khi bấm vào giỏ hàng

Thời gian giao hàng có quy định trong chính sách giao hàng, bạn xem cột bên phải

Điều này đã được quy địng trong chinh sách bảo mật của công ty, bạn xem cột bên phải

Điều này đã được quy địng trong chinh sách giao hàng của công ty, bạn xem cột bên phải

Bạn sẽ nhận được hóa đơn VAT trong vòng 1 tuần sau khi việc giao hàng hòan thành và bạn cung cấp đầy đử thông tin xuất hóa đơn.

Gởi email cho cúng tôi

    Rate this page